Select your language

 Screenshot 20200329 090726 Chrome
 
 
Sot në Gjimnazi "Dr Ibrahim Temo" bëhet dezinfektimi!
Pas pastrimit të detajuar të çdo pjese të hapësirave të brendëshme të shkollës sot po bëhet edhe dezifektimi me dezinfektues te dhuruar nga ana e komunes se Strugës.
Shpresoj se kjo situatë do kaloj për një kohë sa me të shkurtër dhe nxenesit do u rikthehen bankave shkollore.
Deri ne kthimin tuaj nxënes qëndroni në shtëpi, ndiqni rekomandimet e Ministries se Shendetesise dhe gjithashtu ndiqni oret online me mesimdhenesit tuaj. 
Gjithë të mirat!
 
 
Денес во гимназијата „Д-р Ибрахим Темо“ се одвива дезинфекција!
По темелно чистење на секој дел од ентериерот на училиштето, денес се спроведува дезинфекција со средства за дезинфекција донирани од општина Струга.
Се надевам дека оваа состојба ќе помине за кратко време и учениците ќе се вратат во училишните банки.
Додека сте дома, следете ги препораките на Министерството за Здравство и исто така следете ги часовите преку интернет со вашите наставници.
Се најдобро!
 
 
Bugün "Dr. İbrahim Temo" lisesinde dezenfeksiyon yapılıyor!
Okul binasının her bölümü iyice temizlendikten sonra, bugün Struga belediyesi tarafından bağışlanan dezenfektanlarla dezenfeksiyon yapılmaktadır.
Umarım bu durum kısa sürede geçer ve öğrenciler okul sıralarına geri dönerler. Evdeyken,
Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine uyun ve ayrıca öğretmenlerinizle çevrimiçi dersleri takip edin.
En iyi dileklerimle!