Gara

gr4

Në datën 02.02.2020 nxënësit e shkollës sonë SHMK gjimnazi "Dr.Ibrahim Temo" : Xhevit Tairi (viti i III), Dorant Tateshi (viti i III), Seat Murtish (viti i II), Dea Dauti (viti i III) dhe Fiona Jusufi (viti i III), arritën të marrin vendin e dytë në garat Global Game Jam Ohrid 2020.

 

Në kuadër të garave ROBOMAK Junior 2019 pjesëmarrës aktiv ishin edhe nxënësit e vitit të katërt të  shkollës sonë.