Select your language

prof me emrat e korigjuar

 

klaset

 

 

I-4  
Kujdestar : Albana Zhuta
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Gjuhe shqipe
Albana Zhuta
Gjuhe shqipe
Albana Zhuta
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
Matematike
Bujar Mahmudi
Kimi
Verdi Ramadani
Histori
Besart Capri
E Marte Biologji
Merita Zhaku
Matematike
Bujar Mahmudi
Gjeografi
Diana Shehu
Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
INF
Nijazi Xhumkar
 
E merkure Gjuhe shqipe
Albana Zhuta
Gjuhe shqipe
Albana Zhuta
Fizike
Mushteba Bekteshi
Biologji
Merita Zhaku
Matematike
Bujar Mahmudi
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Gjuhe maqedone
Ivana Cakareska
E Enjte Gjeografi
Diana Shehu
Gjuhe frenge
Menderes Lumani
Fizike
Mushteba Bekteshi
Histori
Besart Capri
Ar.Fi
Besnik Hoxha
Kimi
Verdi Ramadani
E Premte KUJDESTARI
Albana Zhuta
Art muzikore
Besa Sela
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Gjuhe maqedone
Ivana Cakareska
Gjuhe frenge
Menderes Lumani
   
I-5  
Kujdestar : Myfterem Hoxha
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Biologji
Merita Zhaku
Gjuhe shqipe
Albana Zhuta
Gjuhe shqipe
Albana Zhuta
KUJDESTARI
Myfterem Hoxha
Histori
Besart Capri
Fizike
Mushteba Bekteshi
E Marte Matematike
Bujar Mahmudi
Gjeografi
Diana Shehu
Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
Fizike
Mushteba Bekteshi
Kimi
Verdi Ramadani
   
E merkure Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Matematike
Bujar Mahmudi
Gjuhe shqipe
Albana Zhuta
Gjuhe shqipe
Albana Zhuta
Histori
Besart Capri
Gjuhe maqedone
Ivana Cakareska
 
E Enjte Gjuhe frenge
Menderes Lumani
Gjeografi
Diana Shehu
Ar.Fi
Besnik Hoxha
INF
Nijazi Xhumkar
Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
E Premte Matematike
Bujar Mahmudi
Gjuhe maqedone
Ivana Cakareska
Biologji
Merita Zhaku
Art muzikore
Besa Sela
Kimi
Verdi Ramadani
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Gjuhe frenge
Menderes Lumani
I-6  
Kujdestar :Merita Zhaku
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Ar.Fi
Besnik Hoxha
Histori
Besart Capri
Art muzikore
Besa Sela
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Fizike
Mushteba Bekteshi
Matematike
Bujar Mahmudi
E Marte Gjuhe shqipe
Alide Lloga
Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
INF
Nijazi Xhumkar
Kimi
Ruhije Sula
Gjeografi
Diana Shehu
 
E merkure Gjuhe shqipe
Alide Lloga
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
KUJDESTARI
Merita Zhaku
Histori
Besart Capri
Gjuhe maqedone
Ivana Cakareska
Matematike
Bujar Mahmudi
Biologji
Merita Zhaku
E Enjte Gjuhe shqipe
Alide Lloga
Fizike
Mushteba Bekteshi
Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
Gjeografi
Diana Shehu
Kimi
Ruhije Sula
Gjuhe frenge
Menderes Lumani
 
E Premte Gjuhe maqedone
Ivana Cakareska
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Matematike
Bujar Mahmudi
Gjuhe frenge
Menderes Lumani
Gjuhe shqipe
Alide Lloga
Biologji
Merita Zhaku
 
I-7  
Kujdestar : Ruhije Sula
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene INF
Nijazi Xhumkar
Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Ar.Fi
Besnik Hoxha
Gjuhe gjermane
Faton Asani
E Marte Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
Gjuhe shqipe
Alide Lloga
Fizike
Mushteba Bekteshi
Matematike
Bujar Mahmudi
Gjeografi
Diana Shehu
Kimi
Ruhije Sula
KUJDESTARI
Ruhije Sula
E merkure Histori
Besart Capri
Gjuhe shqipe
Alide Lloga
Gjuhe maqedone
Ivana Cakareska
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Biologji
Merita Zhaku
Gjuhe gjermane
Faton Asani
 
E Enjte Biologji
Merita Zhaku
Matematike
Bujar Mahmudi
Gjuhe shqipe
Alide Lloga
Fizike
Mushteba Bekteshi
Gjeografi
Diana Shehu
Kimi
Ruhije Sula
 
E Premte Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Matematike
Bujar Mahmudi
Gjuhe maqedone
Ivana Cakareska
Gjuhe shqipe
Alide Lloga
Histori
Besart Capri
Art muzikore
Besa Sela
 
I-8  
Kujdestar :Bujar Mahmudi
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Kimi
Verdi Ramadani
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Gjuhe gjermane
Faton Asani
Fizike
Vezir Pollozhani
Histori
Besart Capri
Fizike
Vezir Pollozhani
Art muzikore
Besa Sela
E Marte INF
Nijazi Xhumkar
Matematike
Bujar Mahmudi
Gjeografi
Diana Shehu
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Biologji
Melaim Sula
E merkure Kimi
Verdi Ramadani
Sport dhe aktivitete sportive
Burim Lloga
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Matematike
Bujar Mahmudi
Gjuhe gjermane
Faton Asani
Histori
Besart Capri
 
E Enjte Ar.Fi
Besnik Hoxha
KUJDESTARI
Bujar Mahmudi
Biologji
Melaim Sula
Gjuhe maqedone
Juljana Zunoska
Gjeografi
Diana Shehu
Gjuhe maqedone
Juljana Zunoska
E Premte Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Sport dhe aktivitete sportive
Burim Lloga
Matematike
Bujar Mahmudi
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
   
I-9  
Kujdestar : Faton Asani
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene KUJDESTARI
Faton Asani
Gjuhe gjermane
Faton Asani
Ar.Fi
Besnik Hoxha
Fizike
Vezir Pollozhani
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Fizike
Vezir Pollozhani
E Marte Gjeografi
Diana Shehu
Histori
Besart Capri
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Matematike
Bujar Mahmudi
Biologji
Melaim Sula
Kimi
Verdi Ramadani
E merkure Sport dhe aktivitete sportive
Burim Lloga
Histori
Besart Capri
Matematike
Bujar Mahmudi
Gjuhe gjermane
Faton Asani
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
   
E Enjte Matematike
Bujar Mahmudi
Kimi
Verdi Ramadani
Gjeografi
Diana Shehu
Gjuhe maqedone
Juljana Zunoska
Biologji
Melaim Sula
Gjuhe maqedone
Juljana Zunoska
 
E Premte INF
Nijazi Xhumkar
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Art muzikore
Besa Sela
Sport dhe aktivitete sportive
Burim Lloga
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
III-5  
Kujdestar : Mushteba Bekteshi
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Matematike
Melazim Mustafai
Algjeber
Bujar Mahmudi
Fizike
Mushteba Bekteshi
   
Sociologji zgjedhore
Muamet Borova
E Marte KUJDESTARI
Mushteba Bekteshi
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Kimi
Verdi Ramadani
Matematike
Melazim Mustafai
Gjuhe maqedone
Jasmina Markoska
 
E merkure Algjeber
Bujar Mahmudi
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Sport dhe aktivitete sportive
Burim Lloga
Fizike
Mushteba Bekteshi
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Gjuhe maqedone
Jasmina Markoska
 
Sociologji zgjedhore
Muamet Borova
E Enjte GJ.PR
Nijazi Xhumkar
Biologji
Merita Zhaku
Algjeberer lineare dhe gjeometri
Melazim Mustafai
Algjeberer lineare dhe gjeometri
Melazim Mustafai
Kimi
Verdi Ramadani
Gjuhe frenge
Menderes Lumani
Hyrje ne te drejte
Nora Ameti
Hyrje ne te drejte
Nora Ameti
Gjuhe latine
Edona Huseini
Gjuhe latine
Edona Huseini
E Premte Matematike
Melazim Mustafai
Biologji
Merita Zhaku
Histori
Neki Lumani
Histori
Neki Lumani
Sport dhe aktivitete sportive
Burim Lloga
Gjuhe frenge
Menderes Lumani
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
III-6  
Kujdestar : Verdi Ramadani
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Kimi
Verdi Ramadani
KUJDESTARI
Verdi Ramadani
Matematike
Melazim Mustafai
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Gjuhe frenge
Largeta Muca
Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
Gjuhe gjermane
Faton Asani
E Marte Kimi
Verdi Ramadani
Fizike
Mushteba Bekteshi
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Biologji
Merita Zhaku
Gjuhe latine
Edona Huseini
   
E merkure Gjuhe maqedone
Jasmina Markoska
Biologji
Merita Zhaku
Gjuhe frenge
Largeta Muca
Matematike
Melazim Mustafai
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Fizike
Mushteba Bekteshi
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Gjuhe gjermane
Faton Asani
E Enjte Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
GJ.PR
Nijazi Xhumkar
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
   
Hyrje ne te drejte
Nora Ameti
Hyrje ne te drejte
Nora Ameti
E Premte Gjeografi
Besa Dalipi
Gjeografi
Besa Dalipi
Gjuhe latine
Edona Huseini
Matematike
Melazim Mustafai
Histori
Neki Lumani
Histori
Neki Lumani
Gjuhe maqedone
Jasmina Markoska
Sociologji zgjedhore
Muamet Borova
Sociologji zgjedhore
Muamet Borova
III-7  
Kujdestar : Zyhra Ismaili
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Matematike
Melazim Mustafai
Matematike
Melazim Mustafai
Gjuhe Italiane
Albiona Strikcani
Gjuhe Italiane
Albiona Strikcani
Gjuhe frenge
Largeta Muca
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
 
Sociologji zgjedhore
Muamet Borova
Hyrje ne te drejte
Nora Ameti
Gjuhe gjermane
Faton Asani
E Marte Histori
Besart Capri
Kimi
Verdi Ramadani
Biologji
Merita Zhaku
Matematike
Melazim Mustafai
Fizike
Mushteba Bekteshi
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
KUJDESTARI
Zyhra Ismaili
E merkure Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
Gjuhe frenge
Largeta Muca
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Gjuhe maqedone
Jasmina Markoska
Pedagogji
Lulzana Jusufi
Biologji
Merita Zhaku
Gjuhe Italiane
Albiona Strikcani
Gjuhe gjermane
Faton Asani
Sociologji zgjedhore
Muamet Borova
 
E Enjte Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
Gjuhe latine
Edona Huseini
Kimi
Verdi Ramadani
Pedagogji
Lulzana Jusufi
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
 
Hyrje ne te drejte
Nora Ameti
E Premte Fizike
Mushteba Bekteshi
Histori
Besart Capri
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Gjuhe maqedone
Jasmina Markoska
Gjuhe latine
Edona Huseini
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
 
III-8  
Kujdestar : Edona Huseini
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Biologji
Merita Zhaku
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Fizike
Mushteba Bekteshi
Gjuhe frenge
Largeta Muca
Art muzikore
Besa Sela
Art muzikore
Besa Sela
Arti Figurativ
Besnik Hoxha
Gjuhe gjermane
Faton Asani
Hyrje ne te drejte
Nora Ameti
Hyrje ne te drejte
Nora Ameti
 
E Marte Matematike
Melazim Mustafai
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Histori
Besart Capri
Gjuhe maqedone
Jasmina Markoska
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
   
Gjuhe latine
Edona Huseini
E merkure Gjuhe frenge
Largeta Muca
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Pedagogji
Lulzana Jusufi
Pedagogji
Lulzana Jusufi
Gjuhe maqedone
Jasmina Markoska
   
Gjuhe gjermane
Faton Asani
Sociologji
Muamet Borova
Sociologji
Muamet Borova
E Enjte Kimi
Verdi Ramadani
KUJDESTARI
Edona Huseini
Matematike
Melazim Mustafai
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Fizike
Mushteba Bekteshi
Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
Arti Figurativ
Besnik Hoxha
Gjuhe latine
Edona Huseini
E Premte Histori
Besart Capri
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Matematike
Melazim Mustafai
Biologji
Merita Zhaku
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Kimi
Verdi Ramadani
Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
III-9  
Kujdestar : Nora Ameti
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Sociologji zgjedhore
Muamet Borova
Fizike
Mushteba Bekteshi
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Matematike
Melazim Mustafai
Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
Hyrje ne te drejte
Nora Ameti
E Marte Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Matematike
Melazim Mustafai
Kimi
Verdi Ramadani
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Hyrje ne te drejte
Nora Ameti
KUJDESTARI
Nora Ameti
 
E merkure Biologji
Merita Zhaku
Gjuhe maqedone
Jasmina Markoska
Histori
Besart Capri
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Fizike
Mushteba Bekteshi
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
 
E Enjte Gjuhe latine
Edona Huseini
Sociologji zgjedhore
Muamet Borova
Kimi
Verdi Ramadani
Sport dhe aktivitete sportive
Myfterem Hoxha
Gjuhe gjermane
Fatime Dani
Gjuhe gjermane
Fatime Dani
 
E Premte Biologji
Merita Zhaku
Matematike
Melazim Mustafai
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Histori
Besart Capri
Gjuhe maqedone
Jasmina Markoska
Gjuhe latine
Edona Huseini
 
III-10  
Kujdestar : Besart Capri
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Fizike
Mushteba Bekteshi
Sociologji zgjedhore
Muamet Borova
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Histori
Besart Capri
Kimi
Verdi Ramadani
   
E Marte Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Biologji
Merita Zhaku
Matematike
Melazim Mustafai
KUJDESTARI
Besart Capri
Gjuhe maqedone
Jasmina Markoska
Kimi
Verdi Ramadani
 
E merkure Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Sociologji zgjedhore
Muamet Borova
Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Sport dhe aktivitete sportive
Burim Lloga
Matematike
Melazim Mustafai
Etike
Guximtar Labenishti
Etike
Guximtar Labenishti
Hyrje ne te drejte
Nora Ameti
Hyrje ne te drejte
Nora Ameti
E Enjte Fizike
Mushteba Bekteshi
Matematike
Melazim Mustafai
Gjuhe frenge
Menderes Lumani
Gjuhe frenge
Menderes Lumani
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Pedagogji
Lulzana Jusufi
Pedagogji
Lulzana Jusufi
Gjuhe gjermane
Fatime Dani
Gjuhe gjermane
Fatime Dani
Gjuhe latine
Edona Huseini
 
E Premte Gjuhe Angleze
Nurije Zhaku
Sport dhe aktivitete sportive
Burim Lloga
Histori
Besart Capri
Gjuhe shqipe
Zyhra Ismaili
Biologji
Merita Zhaku
Gjuhe maqedone
Jasmina Markoska
 
Gjuhe latine
Edona Huseini
II-4  
Kujdestar : Kushtrim Musa
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene TIK
Jetmir Dervishi
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Gjuhe maqedone
Tanja Stojanoska
Kimi
Ruhije Sula
Fizike
Nebi Arifi
Gjuhe maqedone
Tanja Stojanoska
Gjuhe latine
Edona Huseini
Gjuhe latine
Edona Huseini
 
E Marte Matematike
Bekime Zhaku
Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
Art muzikore
Besa Sela
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Sociologji
Guximtar Labenishti
Gjuhe frenge
Largeta Muca
 
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
E merkure Biologji
Melaim Sula
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Histori
Perparim Hani
Kimi
Ruhije Sula
Matematike
Bekime Zhaku
Sport dhe aktivitete sportive
Kushtrim Musa
Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
E Enjte Fizike
Nebi Arifi
Art muzikore
Besa Sela
Gjeografi
Besa Dalipi
Gjeografi
Besa Dalipi
Matematike
Bekime Zhaku
KUJDESTARI
Kushtrim Musa
Sport dhe aktivitete sportive
Kushtrim Musa
E Premte Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Sociologji
Guximtar Labenishti
Biologji
Melaim Sula
Histori
Perparim Hani
Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
Arti Figurativ
Besnik Hoxha
Gjuhe frenge
Largeta Muca
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
II-5  
Kujdestar : Femi Arifi
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Biologji
Melaim Sula
Fizike
Nebi Arifi
Matematike
Bekime Zhaku
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Gjuhe maqedone
Tanja Stojanoska
Gjuhe maqedone
Tanja Stojanoska
Sociologji
Guximtar Labenishti
E Marte Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
Arti Figurativ
Besnik Hoxha
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Gjuhe frenge
Largeta Muca
Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
Sociologji
Guximtar Labenishti
Gjuhe frenge
Largeta Muca
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
E merkure Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Matematike
Bekime Zhaku
Kimi
Ruhije Sula
Art muzikore
Besa Sela
TIK
Jetmir Dervishi
Histori
Perparim Hani
Gjuhe latine
Edona Huseini
Gjuhe latine
Edona Huseini
 
E Enjte Gjeografi
Besa Dalipi
Gjeografi
Besa Dalipi
Matematike
Bekime Zhaku
Histori
Perparim Hani
Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
Art muzikore
Besa Sela
Fizike
Nebi Arifi
E Premte Kimi
Ruhije Sula
Biologji
Melaim Sula
Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
KUJDESTARI
Femi Arifi
 
II-6  
Kujdestar : Bekime Zhaku
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Histori
Perparim Hani
Matematike
Bekime Zhaku
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
Biologji
Melaim Sula
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Kimi
Ruhije Sula
Fizike
Nebi Arifi
E Marte Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
Sociologji
Guximtar Labenishti
Arti Figurativ
Besnik Hoxha
Histori
Perparim Hani
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
 
E merkure Gjeografi
Diana Shehu
Art muzikore
Besa Sela
TIK
Jetmir Dervishi
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Matematike
Bekime Zhaku
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Gjuhe latine
Edona Huseini
Gjuhe latine
Edona Huseini
Matematike
Bekime Zhaku
Matematike
Bekime Zhaku
E Enjte Matematike
Bekime Zhaku
Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
Fizike
Nebi Arifi
Sociologji
Guximtar Labenishti
Art muzikore
Besa Sela
Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
E Premte Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
KUJDESTARI
Bekime Zhaku
Biologji
Melaim Sula
Kimi
Ruhije Sula
Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
Gjeografi
Diana Shehu
II-7  
Kujdestar :Edita Lumani
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Matematike
Bekime Zhaku
Biologji
Melaim Sula
Kimi
Ruhije Sula
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
Fizike
Nebi Arifi
Sociologji
Guximtar Labenishti
Gjeografi
Diana Shehu
E Marte Arti Figurativ
Besnik Hoxha
Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
TIK
Jetmir Dervishi
Histori
Perparim Hani
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
E merkure Art muzikore
Besa Sela
Gjeografi
Diana Shehu
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Biologji
Melaim Sula
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
 
E Enjte Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Matematike
Bekime Zhaku
Sociologji
Guximtar Labenishti
Art muzikore
Besa Sela
Fizike
Nebi Arifi
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
E Premte Histori
Perparim Hani
Matematike
Bekime Zhaku
Kimi
Ruhije Sula
KUJDESTARI
Edita Lumani
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
II-8  
Kujdestar : Vlera Nushi
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene KUJDESTARI
Vlera Nushi
Kimi
Ruhije Sula
TIK
Jetmir Dervishi
Gjeografi
Diana Shehu
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Gjuhe latine
Edona Huseini
Gjuhe latine
Edona Huseini
 
E Marte Sociologji
Guximtar Labenishti
Matematike
Bekime Zhaku
Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
Art muzikore
Besa Sela
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
 
E merkure Fizike
Nebi Arifi
Biologji
Melaim Sula
Gjeografi
Diana Shehu
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
Histori
Perparim Hani
Matematike
Bekime Zhaku
E Enjte Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
Matematike
Bekime Zhaku
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Fizike
Nebi Arifi
Art muzikore
Besa Sela
E Premte Sociologji
Guximtar Labenishti
Histori
Perparim Hani
Gjuhe shqipe
Femi Arifi
Kimi
Ruhije Sula
Arti Figurativ
Besnik Hoxha
Biologji
Melaim Sula
Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
II-9  
Kujdestar :Zimrisha Hoxha 
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Kimi
Ruhije Sula
Histori
Perparim Hani
Biologji
Melaim Sula
Fizike
Nebi Arifi
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Gjeografi
Diana Shehu
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
E Marte TIK
Jetmir Dervishi
Matematike
Bekime Zhaku
Sociologji
Guximtar Labenishti
Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
KUJDESTARI
Zimrisha Hoxha
E merkure Matematike
Bekime Zhaku
Arti Figurativ
Besnik Hoxha
Art muzikore
Besa Sela
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
 
E Enjte Gjuhe gjermane
Edita Lumani
Sociologji
Guximtar Labenishti
Art muzikore
Besa Sela
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
Gjuhe Angleze
Zimrisha Hoxha
E Premte Matematike
Bekime Zhaku
Kimi
Ruhije Sula
Histori
Perparim Hani
Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
Biologji
Melaim Sula
Gjeografi
Diana Shehu
Fizike
Nebi Arifi
IV-4  
Kujdestar : Madrid Zhaku
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Biznes dhe nderrmarje
Kreshnik Musai
Matematike
Madrid Zhaku
Filozofi
Florentina Hani
Sport dhe aktivitete sportive
Kushtrim Musa
E Marte KUJDESTARI
Madrid Zhaku
Matematike
Madrid Zhaku
Sociologji zgjedhore
Guximtar Labenishti
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Filozofi
Florentina Hani
Filozofi zgj
Florentina Hani
 
Psikologji
Lulzana Jusufi
Gjuhe Italiane
Albiona Strikcani
Gjuhe Italiane
Albiona Strikcani
E merkure Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Matematike
Madrid Zhaku
Sport dhe aktivitete sportive
Kushtrim Musa
Filozofi
Florentina Hani
   
E Enjte Sociologji zgjedhore
Guximtar Labenishti
Histori
Perparim Hani
Histori
Perparim Hani
Gjuhe frenge
Largeta Muca
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Filozofi zgj
Florentina Hani
 
Letersi krahasuese
Hamide Mena
Letersi krahasuese
Hamide Mena
Gjuhe latine
Shaban Huseini
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
Gjuhe latine
Shaban Huseini
E Premte Biznes dhe nderrmarje
Kreshnik Musai
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Sociologji zgjedhore
Guximtar Labenishti
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Gjuhe frenge
Largeta Muca
   
Psikologji
Lulzana Jusufi
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
Gjuhe Italiane
Albiona Strikcani
IV-5  
Kujdestar : Perparim Hani
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Matematike
Madrid Zhaku
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Filozofi
Florentina Hani
Sport dhe aktivitete sportive
Kushtrim Musa
 
E Marte Histori
Perparim Hani
Histori
Perparim Hani
Menaxhment
Rajmonda Mamudi
Biznes dhe nderrmarje
Kreshnik Musai
Logjike
Muamet Borova
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Logjike
Muamet Borova
Psikologji
Lulzana Jusufi
Gjuhe Italiane
Albiona Strikcani
Gjuhe Italiane
Albiona Strikcani
Psikologji
Lulzana Jusufi
 
E merkure Filozofi
Florentina Hani
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Ekonomi
Rajmonda Mamudi
Matematike
Madrid Zhaku
KUJDESTARI
Perparim Hani
Biznes dhe nderrmarje
Kreshnik Musai
Sport dhe aktivitete sportive
Kushtrim Musa
Letersi krahasuese
Hamide Mena
E Enjte Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Filozofi
Florentina Hani
Ekonomi
Rajmonda Mamudi
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Menaxhment
Rajmonda Mamudi
Gjuhe frenge
Largeta Muca
 
Letersi krahasuese
Hamide Mena
Gjuhe latine
Shaban Huseini
Gjuhe latine
Shaban Huseini
E Premte Matematike
Madrid Zhaku
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Ekonomi
Rajmonda Mamudi
Gjuhe frenge
Largeta Muca
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
   
Gjuhe Italiane
Albiona Strikcani
IV-6  
Kujdestar : Jetmir Dervishi
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Matematike
Madrid Zhaku
Filozofi
Florentina Hani
Sport dhe aktivitete sportive
Kushtrim Musa
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Biznes dhe nderrmarje
Kreshnik Musai
E Marte Gjuhe Italiane
Albiona Strikcani
Psikologji
Lulzana Jusufi
Gjuhe frenge
Largeta Muca
Gjuhe Italiane
Albiona Strikcani
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Psikologji
Lulzana Jusufi
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Ekonomi
Rajmonda Mamudi
Ekonomi
Rajmonda Mamudi
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
Logjike
Muamet Borova
Logjike
Muamet Borova
E merkure Matematike
Madrid Zhaku
Filozofi
Florentina Hani
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Letersi krahasuese
Hamide Mena
Sport dhe aktivitete sportive
Kushtrim Musa
   
Ekonomi
Rajmonda Mamudi
E Enjte Gjuhe latine
Shaban Huseini
Gjuhe latine
Shaban Huseini
KUJDESTARI
Jetmir Dervishi
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Filozofi
Florentina Hani
Letersi krahasuese
Hamide Mena
 
Histori
Perparim Hani
Menaxhment
Rajmonda Mamudi
Menaxhment
Rajmonda Mamudi
E Premte Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Biznes dhe nderrmarje
Kreshnik Musai
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Matematike
Madrid Zhaku
Gjuhe Italiane
Albiona Strikcani
Gjuhe frenge
Largeta Muca
 
Histori
Perparim Hani
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
IV-7  
Kujdestar : Melaim Sula
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
Matematike
Madrid Zhaku
Filozofi
Florentina Hani
Kimi
Ruhije Sula
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Biologji
Melaim Sula
Kimi
Ruhije Sula
E Marte Gjuhe frenge
Largeta Muca
Gjuhe frenge
Largeta Muca
Biznes dhe nderrmarje
Kreshnik Musai
Matematike
Madrid Zhaku
Biznes dhe nderrmarje
Kreshnik Musai
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
 
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
E merkure Kimi
Ruhije Sula
Fizike
Nebi Arifi
KUJDESTARI
Melaim Sula
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Biologji
Melaim Sula
Filozofi
Florentina Hani
 
E Enjte Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Fizike
Nebi Arifi
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
 
E Premte Biologji
Melaim Sula
Matematike
Madrid Zhaku
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Filozofi
Florentina Hani
Fizike
Nebi Arifi
 
IV-8  
Kujdestar : Besa Sela
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene Art dramatik
Hamide Mena
Art dramatik
Hamide Mena
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Matematike
Madrid Zhaku
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Biznes dhe nderrmarje
Kreshnik Musai
 
E Marte Art muzikore
Besa Sela
Art muzikore
Besa Sela
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Arti Figurativ
Besnik Hoxha
Gjuhe frenge
Largeta Muca
Biznes dhe nderrmarje
Kreshnik Musai
Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
E merkure Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
Arti Figurativ
Besnik Hoxha
Filozofi
Florentina Hani
Matematike
Madrid Zhaku
   
E Enjte KUJDESTARI
Besa Sela
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Filozofi
Florentina Hani
Gjuhe frenge
Largeta Muca
Matematike
Madrid Zhaku
Art dramatik
Hamide Mena
Gjuhe gjermane
Edita Lumani
E Premte Psikologji
Lulzana Jusufi
Psikologji
Lulzana Jusufi
Gjuhe shqipe
Xheladin Muca
Gjuhe Angleze
Vlera Nushi
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Filozofi
Florentina Hani
 
IV-9                
Kujdestar : Nebi Arifi                
  1 2 3 4 5 6 7
E Hene KUJDESTARI
Nebi Arifi
Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
Fizike
Nebi Arifi
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Biznes dhe nderrmarje
Kreshnik Musai
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Filozofi
Florentina Hani
Ekonomi
Rajmonda Mamudi
E Marte Fizike
Nebi Arifi
Fizike
Nebi Arifi
Analize matematikore
Madrid Zhaku
Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
Matematike
Madrid Zhaku
Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
 
Logjike
Muamet Borova
Logjike
Muamet Borova
Histori
Perparim Hani
E merkure Sport dhe aktivitete sportive
Blerton Raveni
Analize matematikore
Madrid Zhaku
Filozofi
Florentina Hani
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Biznes dhe nderrmarje
Kreshnik Musai
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Gjuhe shqipe
Hamide Mena
Ekonomi
Rajmonda Mamudi
E Enjte Gjuhet Programore
Jetmir Dervishi
Gjuhet Programore
Jetmir Dervishi
Filozofi
Florentina Hani
Gjuhet Programore
Jetmir Dervishi
Analize matematikore
Madrid Zhaku
Gjuhe maqedone
Milena Trimoska
Matematike
Madrid Zhaku
Menaxhment
Kreshnik Musai
Menaxhment
Kreshnik Musai
Ekonomi
Rajmonda Mamudi
Histori
Perparim Hani
E Premte Gjuhe gjermane
Fatime Dani
Gjuhe gjermane
Fatime Dani
Matematike
Madrid Zhaku
Gjuhe Angleze
Eroll Spaho
     

 

  Albana Zhuta GJ.SH, KU I-4, I-5
  Femi Arifi GJ.SH, KU II-5, II-6, II-7, II-8, II-4
  Zyhra Ismaili GJ.SH, KU III-5, III-6, III-7, III-8, III-9 , III-10
  Alide Lloga GJ.SH I-6, I-7
  Xheladin Muca GJ.SH IV-4 , IV-5 , IV-6 , IV-7, IV-8
  Hamide Mena GJ.SH, LETKR, Adr I-8, I-9, II-9, IV-9, IV-4 , IV-5 , IV-6 , IV-8
  Eroll Spaho GJ.A II-6, II-7, II-4, II-5, IV-9
  Vlera Nushi GJ.A, KU IV-4 , IV-5 , IV-6 , IV-7, IV-8, II-8
  Nurije Zhaku GJ.A III-5, III-6, III-7, III-8, III-9 , III-10
  Zimrisha Hoxha GJ.A, KU I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, II-9, I-9
  Largeta Muca GJ.F II-4, II-5, III-6, III-7, III-8, IV-4 , IV-5 , IV-6 , IV-7, IV-8
  Menderes Lumani GJ.F I-4, I-5, I-6, III-10, III-5
  Shaban Huseini GJ.L IV-5 , IV-6 , IV-4 
  Edona Huseini GJ.L, KU II-4, II-5, II-6, II-8, III-5, III-7, III-8, III-10, III-6, III-9 
  Edita Lumani Gj.GJ, KU IV-7, II-7, II-4, II-5, II-6, II-8, II-9, IV-4 , IV-6 , IV-8
  Faton Asani Gj.GJ, KU I-8, I-9, I-7, III-6, III-7, III-8
  Fatime Dani Gj.GJ III-10, III-9 , IV-9
  Albiona Strikcani GJ.I IV-4 , IV-5 , IV-6 , III-7
  Bujar Mahmudi MAT, ALgj, KU I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, III-5
  Madrid Zhaku MAT, KU, A.Mat IV-6 , IV-7, IV-8, IV-9, IV-5 , IV-4 
  Bekime Zhaku MAT, KU II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9
  Melazim Mustafai MAT, A.L dhe GJe III-5, III-6, III-7, III-8, III-9 , III-10
  Perparim Hani HIS, KU II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, IV-5 , IV-4 , IV-6 , IV-9
  Besart Capri HIS, KU I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, III-7, III-8, III-9 , III-10
  Besa Dalipi GJEO II-4, II-5, III-6
  Diana Shehu GJEO II-6, II-7, II-8, II-9, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9
  Mushteba Bekteshi FIZ, KU I-4, I-5, I-6, I-7, III-5, III-6, III-7, III-8, III-9 , III-10
  Nebi Arifi FIZ, KU II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, IV-9, IV-7
  Vezir Pollozhani FIZ I-8, I-9
  Ruhije Sula KIM, KU II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, I-6, I-7, IV-7
  Verdi Ramadani KIM, KU I-5, I-9, I-4, I-8, III-5, III-6, III-7, III-8, III-9 , III-10
  Merita Zhaku BIO, KU I-4, I-5, I-6, I-7, III-5, III-6, III-7, III-8, III-9 , III-10
  Melaim Sula BIO, KU I-8, I-9, II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, IV-7
  Nijazi Xhumkar INF, GJ.PR I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, III-5, III-6
  Jetmir Dervishi TIK, GJ.PR, KU II-4, II-5, II-6, II-8, IV-9, II-7, II-9, IV-6 
  Florentina Hani FIL, FIzgj IV-5 , IV-6 , IV-7, IV-8, IV-9, IV-4 
  Muamet Borova LOGJ, SOzgj, SOC IV-6 , IV-9, IV-5 , III-5, III-6, III-7, III-8, III-9 , III-10
  Guximtar Labenishti SOC, ET, SOzgj II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, III-10, IV-4 
  Lulzana Jusufi PSI, PED IV-8, IV-5 , IV-6 , III-7, III-8, IV-4 , III-10
  Kushtrim Musa Sport, KU II-4, IV-4 , IV-5 , IV-6 
  Myfterem Hoxha Sport, KU I-4, I-5, I-6, I-7, III-6, III-7, III-8, III-9 
  Blerton Raveni Sport II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, IV-7, IV-8, IV-9
  Burim Lloga Sport I-8, I-9, III-5, III-10
  Besa Sela Ar.Mu, KU II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, II-4, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, IV-8, III-8
  Besnik Hoxha Ar.Fi I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, III-8, IV-8
  Kreshnik Musai MEN, BI.dheN IV-9, IV-7, IV-8, IV-4 , IV-6 , IV-5 
  Rajmonda Mamudi MEN, EK IV-6 , IV-9, IV-5 
  Nora Ameti KU, HY.neD III-9 , III-5, III-7, III-6, III-8, III-10
  Neki Lumani HIS III-6, III-5
  Tanja Stojanoska GJMAQ II-4, II-5
  Milena Trimoska GJMAQ IV-5 , IV-6 , IV-7, IV-8, IV-9, II-6, II-7, II-8, II-9, IV-4 
  Ivana Cakareska GJMAQ I-4, I-5, I-6, I-7
  Jasmina Markoska GJMAQ III-5, III-6, III-7, III-8, III-9 , III-10
  Juljana Zunoska GJMAQ I-8, I-9