Select your language

gr4

Në datën 02.02.2020 nxënësit e shkollës sonë SHMK gjimnazi "Dr.Ibrahim Temo" : Xhevit Tairi (viti i III), Dorant Tateshi (viti i III), Seat Murtish (viti i II), Dea Dauti (viti i III) dhe Fiona Jusufi (viti i III), arritën të marrin vendin e dytë në garat Global Game Jam Ohrid 2020.

Gara e përmendur ka zgjatur 48 orë dhe në vete përfshinë një punë mjaft intenzive dhe me mjaft përkushtim, por me sa duket nxënësit e "Dr. Ibrahim Temo" nuk kanë hequr dorë derisa kanë arritur të marrin vendin e dytë.

Më saktësisht detyra e tyre ka qënë të krijojnë një lojë tema e së cilës ishte "Riparimi" ,duke përdorur animacione, dizajne, muzikë dhe më e rëndësishmja programim.

Këta nxënës kanë përfaqësuar shkollën duke i bërë krenarë të gjithë, shpresojmë se ata do të vazhdojnë rrugën që kanë nisur. 

grupa

123

fionadea

grupa2

xhevit

xhevit2

IMG 4133

VIDEO