Select your language

1
Takimi i parë transnacional ne kuadër te projektit FOSTEM u mbajt në Universitetin Linnaeus (LNU) në Suedi. Në këtë takim morën pjese përfaqësuesit nga UEJL, Universiteti i Galatasarajit, shkolla e mesme Kiril Pejcinovic nga Tetova dhe shkolla e mesme "Dr. Ibrahim Temo" nga Struga.

 

Qëllimi i vizitës ishte njohja me aktivitetet e LNU-se në kuadër të STEM edukimit. Përveç përvojave të ndara u diskutuan edhe aktivitetet e radhës si dhe përgatitja e materialeve dhe veglave qe do të zhvillojnë STEM edukimin ne shkollat e mesme në Maqedoninë e Veriut.

The first transnational meeting was held at @Linnaeus University, Sweden attended by partners from South East European University (SEEU) Galatasaray University SH M K Gjimnazi "Dr. Ibrahim Temo" and High School Kiril Pejcinovic from Tetovo.
During this meeting partners from LNU shared their best experiences in the field of STEM education and cooperation with high schools in Sweden. We discussed preparation and distribution of STEM packs to high schools in North Macedonia.