Select your language

Shkolla e Mesme Komunale, Gjimnazi "Dr Ibrahim Temo" Strugë 2 Maj 2020. është gati të presë nxënësit në këtë vit shkollor. Drejtoresha e Shkollës së mesme komunale " Dr. Ibrahim Temo" Znj. Besime Jonuzi tregon që në këtë shkollë çdo ditë ka vazhduar pastrimi dhe dezinfektimi i ambienteve të shkollës për të ofruar një ambient të pastër dhe të sigurte edhe pse vetëm disa nga administrata bashkë me drejtoreshën kanë qenë prezentë në këto ambiente. Presim regjistrimin e nxënësve për vitin 2020 - 2021 pas mbarimit të vitit shkollor 2019- 2020 dhe urojmë që kjo situatë të kalojë sa më shpejt për tju kthyer auditoreve shkollore gjallërinë dhe jetën!